COVID-19 het oornag ons hele wyse van doen kom bevraagteken.  Skielik kyk ons anders na die wêreld om ons.  Die sluiting van alle skole vir ‘n paar weke, plaas ​geweldige druk op ouers en gesinne en ons moet skarrel om planne te maak. In die middel van hierdie chaos kry ek tog so ‘n warm gevoel […]

In the old days, children were seen and not heard. Dad or mom spoke once and children were obedient. It is also true that in the “old days” most mothers were either housewives or only worked half-day. Daddy worked full-time but was still home before dark. In today’s time, the dynamics of our families are

What does Our Children’s Behaviour say about how we discipline them?Read More »