COVID-19

COVID-19 het oornag ons hele wyse van doen kom bevraagteken.  Skielik kyk ons anders na die wêreld om ons.  Die sluiting van alle skole vir ‘n paar weke, plaas ​geweldige druk op ouers en gesinne en ons moet skarrel om planne te maak.

In die middel van hierdie chaos kry ek tog so ‘n warm gevoel oor ons gemeenskap en meer spesifiek ouers en familie van Babbel & Krabbel Kleuterskool.  Alhoewel daar kommer is oor die tyd wat voorlê, is daar ‘n gevoel van hoop, begrip en ondersteuning.

Ek het nog altyd gesê dat die ouers en kinders van ons skool, ‘n baie besondere groep mense is, maar om dit sò te ervaar soos die laaste paar dae, gee my hoendervleis!

Ons wens julle sterkte toe met die nuwe normaal waaraan ons moet gewoon​d​ raak en dan natuurlik ook om jul kinders besig te hou, sonder TV 😉 en nogsteeds op ‘n speel-speel en praktiese manier hulle ontwikkeling te bevorder en breintjies wakker te hou.

Ons sal deur die loop van die volgende paar weke, elke dag praktiese aktiwiteite op ons groepe plaas sodat julle nie uit idees hardloop nie!

Met samewerking, begrip, ondersteuning en hoop gaan ons meer toegerus en slimmer aan die ander kant uitkom.  Ons gaan almal baie mis maar sien uit om, so gou as moontlik, weer mekaar te sien en in ​te ​klim met ons akademiese​ ​program.


COVID-19 came to question our whole way of doing, overnight. Suddenly we look differently at the world around us. The closing of all schools for a few weeks puts incredible pressure on parents and families and we have to scramble to make plans.

In the midst of this chaos, I get such a warm feeling about our community and more specifically the parents and family of Babbel & Krabbel Nursery School. Although there is concern about the time ahead, there is a sense of hope, understanding and support.

I’ve always said that the parents and children of our school are a very special group of people, but to experience it like the last few days gives me goose bumps!

We wish you all the best with the new normal we have to get used to and then of course to keep your children busy​, ​without TV​ ;)​ and still in a playful and practical way to promote their development and keep their minds awake.

Over the next few weeks we will put practical activities on our groups every day, so you ​w​on’t run out of ideas!

With collaboration, understanding, support and hope we will come out more equipped and smarter on the other side. We will miss everyone but look forward to seeing each other again and continuing with our academic program as soon as possible.

Regards,

Hanlea van Schalkwyk

Leave a Reply