Graad R Inligting

More almal!

Soos Donderdag-aand bespreek, hiermee ‘n opsomming oor ons bespreking en inligting oor punte waarna opgelet word wanneer julle navorsing doen met betrekking tot Graad R:

Dit is belangrik om deeglik navorsing te doen wanneer jy besluit waar en wanneer jy jou kleuter vir Graad R moet inskryf.  Sedert 2012 moet kleuters, wie die volgende jaar skooltoe moet gaan, teen April/Mei ingeskryf word vir Gr.R vir die volgende jaar.  Dit bekruip ‘n mens gewoonlik en vang jou heeltemal ontkant.  Dit is dan natuurlik ook die rede waarom ons met Oueraand van die geleentheid gebruik maak om ons ouers in te lig oor die saak en dan natuurlik voorbrand te maak vir ons eie Graad R klas.  Soos ek vir julle genoem het is ons, en spesifiek ek, baie passievol oor die behoud van Graad R in die kleuterskole.  Daar is verskeie redes vir hierdie waarvan die belangrikste is dat Graad R nog ‘n Kleuterskool jaar is en NIE die begin van ‘n kind se Laerskool loopbaan nie.

Babbel & Krabbel het nog altyd baie sukses gehad met die vordering en prestasie van ons Graad R’e in die laerskole en ontvang verskeie van ons “oud leerlinge” toekennings in wiskunde, Afrikaans en Engels.  Dit is natuurlik ook die fondasie vir alle ander vakke en die basis waarop ons ons opvoeding bou.  Babbel & Krabbel is van die min kleuterskole wie se Graad R klas by die Departement van Onderwys geregistreer is en daarom volg ons ook die KABV (CAPS) kurrikulum soos voorgeskryf deur die Departement.  Lindie de Souza is ‘n bekwame en opgeleide onderwyseres met oor die 30 jaar kleuteropvoeding ondervinding.  Hierdie is een van die belangrikste aspekte van ‘n Graad R juffrou; om opgelei en gesout te wees met die wese en vordering van kleuters.  As gevolg van hierdie kan ons dus met vertroue ons Graad R klas aanbeveel.

‘n Paar punte wat ons voel belangrik is in die onwikkeling en mylpaalbehaling wanneer kleuters in Graad R by ‘n Kleuterskool, meer spesifiek Babbel & Krabbel is wat inag geneem moet word is die volgende:

 1. Klein klasse 18 – 20 met ‘n onderwyseres en klasassistant
 2. Opvoeding vind plaas in ‘n speel omgewing, wat nog krities is op hierdie ouderdom.  Konsepte word nog konkreet en 3 dimensioneel gedoen en nie op 2 dimensionele vlakke nie.  Hierdie verandering vind eers vanaf die 3de/4de kwartaal plaas.
 3. Graad R is nie ‘n mini Graad 1 klas nie.  Kinders moet dus nie geleer word om te lees en skryf nie.  Daar vind wel insidentele lees en skryf plaas deur die loop van hul 5 en 6 jaar klasse en dit is perfek vir die ouderdom asook hul ontwikkeling.  Klank en letter erkenning is meer belangrik as om dit te kan skryf.  Dit is die rede waarom daar Graad 1 juffrouens is, om op die regte fondasie te bou wat die Graad R juffrou gelê het.

Om te verseker dat ons die nodige reëlings kan in plek stel en julle as ouers genoegsame tyd gee om jul navorsing te doen en dan te besluit watter roete julle gaan neem moet alle Graad R registrasies vir 2021 by Babbel & Krabbel teen 30 April 2020 gefinaliseer wees.

Hier volg belangrike punte om na te kyk wanneer jy ander Graad R klasse/sentrum besoek en navors:

 1. Is die onderwyseres opgelei en is sy opgelei as ‘n Kleuterskool onderwyseres eerder as ‘n Laerskool onderwyseres.  Onthou dat die grondslagfase van Graad R tot Graad 3 is, maar dat dit belangrik is dat die onderwyseres Kleuterskool-opgelei is.
 2. Word die KABV (CAPS) kurrikulum gevolg.
 3. Word kleuters geleer om te lees en skryf?
 4. Kuns:  is die kuns fotostaat prente wat ingekleur/geplak/geverf word of is dit kreatiewe kuns wat die kleuter self gedoen het sonder dat hy beperk word deur ‘n voorafbepaalde prentjie?
 5. Hoe lyk die skool/klas se dagprogram?  Is daar genoeg geleentheid vir speel, fantasie, konstruksie en persepsie (legkaartbou).  Is daar toegedeelde hoekies/areas vir fantasiespel, “lees”hoekie, konstruksiespel?
 6. Word konsepte konkreet aan kinders geleer of is dit reeds op ‘n 2 dimensionele vlak? (Werksvelle)
 7. Is die skrif/benoemings in die klas in Kleuterskoolskrif (ABC Junior Typing).  Is geskrewe materiaal in hoofletters of word leestekens soos hoofletter korrek gebruik?
 8. “Lyk” die klas soos ‘n kleuter vriendelike omgewing of is dit ‘n kopie van die primêrefase klasse.
 9. Grootte van die klasse?  Het die juffrou toegang tot ‘n klasassistent?

Soos ek in die vergadering gesê het, is die doel van hierdie bespreking om te verseker dat ons ouers ingelig is met betrekking tot die volgende stap in jou kind se lewe en om julle in staat te stel om ingeligte besluite te maak.  Ons kinders se opvoeding en sorg is die eerste prioriteit en wanneer ‘n kind se fondasiekennis met toewyding en kennis gelê is, dan kom die ander aspekte vanselfsprekend.  Ons almal (al dink ons so) is nie almal A+ studente nie maar, met die regte grondslag kan kinders hul volle potensiaal bereik; wat dit ook al mag wees.

Ek vetrou dat hierdie julle as ouers in staat sal stel om die nodige navorsing te doen en dan ook ingeligte besluite te kan maak.

Baie dankie vir julle tyd en positiewe gesindheid.  Sterkte met die taak en ons hoop dat julle “stresvry en verlig” aan die ander kant sal uitkom 

Vriendelike groete / Kind regards

3 thoughts on “Graad R Inligting

Leave a Reply