Vul jou kind se emosionele emmertjie met LIEFDE

Een van die belangrikste aspekte van kinders se lewe is sekerlik hulle emosies.  Om liefde te ervaar, om te behoort en om waardevol te voel is deel van hulle menswees.  Sonder liefde voel hulle gou bang en tree dan aggressief op.  As hulle nie behoort nie voel hulle onveilig en arrogant en as hulle nie waardevol voel nie is hulle onsuksesvol en selfverheffend.  Om te verstaan hoe om hulle emosionele emmertjies vol te hou moet ons verstaan wat die 5 liefdestale behels.

Die eerste liefestaal nl. Woorde van erkenning is uiters belangrik.  Vir hierdie kinders is opbouende woorde ‘n baie belangrike behoefte.  Hulle wil aanmoedigende woorde hoor voor hulle dag begin.  Stel die kind gerus dat jy hom liefhet.  Skryf opbouende briefies en sit dit in die kind se kosblik.  Hierdie kinders is uiters sensitief oor wat mense vir hulle sê en kan negatief reageer teenoor afbrekende woorde.

Die tweede liefdestaal van kwaliteit tyd is belangrik in die sin dat hierdie kinders jou aandag wil hê en indien hulle voel dat hulle dit nie kry nie sal hulle dit vat al is dit op ‘n negatiewe manier.  Kies ‘n tydjie vir speel elke dag.  Spel is tog hoe hulle leer!

Die liefdestaal van Geskenke gee moenie ligtelik gebruik word om liefde te wys nie maar moet met ander liefdestale gekombineer word.  Aangesien kinders baie konkreet is, is geskenke beslis van toepassing op hulle maar moenie die fout maak deur te dink dat kinders slegs van geskenke afhanklik is nie.  Klein geskenkies tydens spesiale geleenthede of ‘n verrassing in sy kosblik is baie waardevol.

Die liefdestaal van fisiese aanraking geskied wanneer die kind liefde ervaar deur aanraking en sluit in drukkies en soentjies, ‘n motiverende klop op die skouer, ‘n vryf deur die hare, ‘n “high five”! Tydens hierdie fisiese aanraking moet die kind te alle tye gemaklik daarmee voel.

Vir die kinders wat van dienslewering afhanklik is om hulle emosionele emmer volt e maak is dit belangrik dat ouderdomsgepaste take vir hulle verrig word.  Die kinders moet sekere verantwoordelikhede hê maar dis belangrik dat jy in sekere mate help met van dié take soos bv. met huiswerk.  Daar is ‘n verskil tussen bederf en liefde gee deur dienslewering.

Met hierdie 5 liefdestale in gedagte kan ons toesien dat ons kinders se emosionele emmertjies altyd vol bly!

Outeur: Gary Chapman

Boek: The Five Love Languages

Leave a Reply