Die Oorgang van Informele na Formele Leer

Die oorgang van informele leer na meer formele leer verg nogal heelwat aanpassings. Ek het dit gesien met die Graad 1 leerlinge wat onder my toesig is. Indien mens kennis dra van die verskillende leerstyle en dit inpas en toepas, is die helfte van jou probleme al opgelos en kan waardevolle hulp verleen word wanneer daar opgelet en geleer word in die klas ook wanneer leerlinge moet voorberei vir eksamens en toetse .

Die visuele leerstyl het te doen met die visuele(sien). Die leerlinge volg geskrewe instruksies beter as gesproke instruksies en sodoende word gesproke instruksies deur hulle herhaal.Hulle hou die spreker/onderwyser se lyftaal dop en neem graag notas,skryf feite neer, teken prentjies en maak diagramme.Visuele voorstellings is dus vir hulle belangrik. Hierdie leerlinge spel gewoonlik goed en is baie goed met legkaartbou.

Die ouditiewe leerstyl het te doen met die ouditiewe(hoor).Hierdie leerlinge volg mondelinge instruksies beter as geskrewe instruksies dus hou hulle daarvan om inligting te hoor. Hulle gebruik dikwels n vinger as aanwyser wanneer gelees word en gebruik dreunwysies om te leer. Hulle onderskei maklik tussen soortgelyke klanke en praat met hulself,sing,neurie en fluit dikwels.

Die tas- of kinestetiese leerstyl het te doen met beweging. Hulle leer deur beweging en is ook baie ondersoekend. Hulle vroetel gedurig en verkies om te staan en werk terwyl musiek in die agtergrond speel.Hulle kan foutiewelik as hiperaktief beskou word.

Meeste mense /leerders het voorkeure uit verskillende leerstyle maar het n dominante styl waarmee hulle gemaklik voel.

Leave a Reply